รับสมัครพนักงาน ด่วน  
  Staff  2 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ  : ชาย - หญิง
อายุ : 22 -29 ปี
วุฒิ :  ปริญาตรี
สาขา  : ทุกสาขา
เกรด  :  2.50  ขึ้นไป
คุณสมบัติพิเศษ
มีพื้นฐานระบบ  SAP และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Delivery
 
  Engineer 10  อัตรา
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย - หญิง
อายุ : 22 -29 ปี
วุฒิ :  ปริญาตรี
สาขา  : ทุกสาขาวิศวกรรมศาสต์ ทุกสาขา
เกรด  :  2.50  ขึ้นไป

 หากท่านใดมีความประสงค์อยากร่วงานกับเรา สามารถส่ง Resume 

     apuntree.wimuttakun@lixil.com 


     : 02-529-0474#1110

Powered by MakeWebEasy.com