การทดสอบภายในศูนย์ปฏิบัติการ
ทดสอบประสิทธิภาพทอสเท็มไทย (QPTC)

สำหรับภายในศูนย์ปฏิบัติการทดสอบนั้น ประกอบด้วยการทดสอบ 11 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติ
เหมาะแก่การทดสอบแก่ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้
image
Dynamic Wind Pressure Test Machine

เครื่องสำหรับทดสอบประสิทธิภาพของบานอลูมิเนียมต่อสภาพอากาศแบบต่างๆ
■  ทดสอบประสิทธิภาพการต้านทางแรงลมในระดับต่างๆ
■  ทดสอบประสิทธิภาพการกันอากาศจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคาร
■  ทดสอบประสิทธิภาพการรั่วซึมของน้ำภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคาร
Life Style Test Machine

การทดสอบประสิทธิภาพความทนทานต่อการใช้งาน
■  ทดสอบความทนทานต่อการเปิด-ปิด
■  ทดสอบความทนทานต่อการกระแทก
■  ทดสอบความทนทานต่อแรงโหลด
image
image
Temperature&Humidity Chamber Machinet.

เครื่องจำลองสภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องที่จำลองสภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับในระดับการใช้งานในชีวิตประจำวัน จนไปถึงการใช้งานในสภาวะการณ์ขั้นเลวร้ายที่สุด รวมไปถึงการจำลองสภาพภายในตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์
Sunshine Weather Meter

เครื่องทดสอบเร่งสภาวะการจำลองความทนทานของผลิตภัณฑ์ ต่อแสงแดดและสภาวะอากาศ ตรวจสอบการเปลี่ยนของสี /ความมันวาว ของสี เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป
ประเภทของชิ้นงานทดสอบ เช่น
■  ชิ้นงานเคลือบสีที่ผ่านกระบวนการหล่อ และการหล่อฉีด ( Painted coating parts on casting and die cast)
■  ชิ้นส่วนที่มีการทาสีและเคลือบสีบนโลหะ(Combined coating parts of painting and coating on metal part)
■  ชิ้นส่วนที่มีเคลือบสี หรือเคลือบฟิล์มบนเรซิ่น ( Combined coating parts of painting or coating film on resin)
■  ชิ้นงานเคลือบสีบนเหล็ก (Painted coating part on steel)
 
image
image
Cass or Salt Spray Machine

การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนอลูมิเนียมและชิ้นส่วน (Cass or Salt spray resistance)
เครื่องทดสอบการเร่งสภาวะการกัดกร่อนจากสารเคมี เช่น Salt spray test, CASS test เพื่อดูความต้านทานในการกัดกร่อนบนชิ้นส่วนต่างๆ
ประเภทของชิ้นงานทดสอบ
■  ชิ้นงานเคลือบสีที่ผ่านกระบวนการหล่อ และการหล่อฉีด ( Painted coating parts on casting and die cast)
■  ชิ้นส่วนที่มีการทาสีและเคลือบสีบนโลหะ(Combined coating parts of painting and coating on metal part)
■  ชิ้นส่วนที่มีเคลือบสี หรือเคลือบฟิล์มบนเรซิ่น ( Combined coating parts of painting or coating film on resin)
■  ชิ้นงานเคลือบสีบนเหล็ก (Painted coating part on steel)
Tensile Test Machine

เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการยืดตัวของวัสดุทดสอบ
image
image
Oven Machine

ทดสอบการทนทานต่อความร้อนของชิ้นงานทดสอบ
Sound Transmission Loss Test Machine

ทดสอบประสิทธิภาพการกันเสียง เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงรบกวน จากภายนอกเข้าไปถึงภายในบ้านเมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์จะสามารถลดเสียงรบกวนลงได้กี่เดซิเบล (dB)
image
image
Solation Test Facility Machine

เครื่องทดสอบความทนต่อความร้อนของชิ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์เช่น ยาง พลาสติก ในกรณีที่ได้รับความร้อนในระดับต่างๆ
Environmental Examination Test Machine

เครื่องจำลองสภาวะแวดล้อม ทำการทดสอบโดยที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับในระดับการใช้งานในชีวิตประจำวันจนไปถึงระดับเลวร้าย รวมไปถึงการจำลองสภาพภายในตู้คอนเทรนเนอร์ระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์
image
image
Thermal Resistance Test Machine

เครื่องทดสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์บานประตู หน้าต่างในการต้านทานการถ่ายเทความร้อนจากนอกบ้านเข้าสู่ในตัวบ้าน
Powered by MakeWebEasy.com